STRONA GŁÓWNA /

Polityka prywatności

Polityka prywatności

WAŻNE

Spółka L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 4 (działająca na rzecz swojego działu „L’Oréal Professionnel", zwanego dalej „L’Oréal Professionnel”) z radością wita Cię na swojej stronie Internetowej (zwanej dalej „Witryną”), dostępnej pod następującym adresem URL: www.lorealprofessionnel.pl Przed rozpoczęciem korzystania ze strony www („witryna”) prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na poniższe warunki.

Prawa własności intelektualnej

Witryna www L'Oréal Professionnel jest wytworem myśli chronionym prawem własności intelektualnej. Witryna i każdy z jej elementów składowych (takich jak marki, logo, zdjęcia, obrazy, ilustracje, teksty, klipy wideo…) stanowią wyłączną własność firmy L’Oréal Polska Sp. z o.o., które jako jedyne posiadają prawa własności intelektualnej i prawa autorskie z nimi związane i nie udzielają żadnego zezwolenia ani żadnego innego prawa poza prawem oglądania Witryny. Kopiowanie wszelkich dokumentów publikowanych w Witrynie jest dozwolone wyłącznie do celów ściśle informacyjnych i tylko na użytek własny i prywatny. Zabrania się kopiowania lub prezentowania całości lub części Witryny lub któregokolwiek z jej elementów, niezależnie od wykorzystywanego nośnika oraz formy, dla innych celów, zwłaszcza celów handlowych. Tworzenie linków hipertekstowych do witryny www L’Oréal Professionnel wymaga wcześniejszej pisemnej zgody L’Oréal Professionnel, przy czym L'Oréal Professionnel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, reklamy, produkty lub usługi dostępne na witrynach lub poprzez witryny połączone z Witryną www L’Oréal Professionnel. Wnioski o wydanie zezwolenia należy kierować na następujący adres e-mail: webmasterlpfr@fr.loreal.com . Każde nieupoważnione wykorzystanie stanowi naruszenie prawa podlegające karze.

Dane osobowe

L’Oréal Professionnel może zażądać od Użytkownika podania danych osobowych. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), Użytkownik zostaje poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu, zmieniania i usuwania dotyczących go danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, Użytkownik winien wysłać list na następujący adres: L’Oréal Polska Sp. z o.o., ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa. Ponadto L’Oréal Professionnel zastrzega sobie prawo do przekazywania danych dotyczących Użytkownika swoim partnerom.

Korzystanie z treści Witryny

L’Oréal Professionnel dokłada wszelkich starań, aby aktualizować zawartość Witryny i przekazywać Użytkownikom dokładne informacje. Niemniej jednak, Użytkownik wie, że przekazanie danych i informacji przez Internet charakteryzuje się względną wiarygodnością techniczną, ponieważ informacje i dane krążą po Internecie w sposób bardzo różnorodny. W związku z tym, L’Oréal Professionnel nie może zagwarantować, że dane podane w Witrynie będą dokładne. Każdy błąd lub pominięcie należy zgłaszać na następujący adres e-mail: webmasterlpfr@fr.loreal.com. Każde użycie Witryny niezgodne z pierwotnym założeniem i każde naruszenie niniejszych postanowień może powodować odpowiedzialność karną oraz cywilną.

Dostęp do Witryny

L’Oréal Professionnel dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Witryny, jednak nie ma żadnego obowiązku w tym zakresie. Ustala się, że dostęp do Witryny może ulec przerwaniu ze względu na prace konserwacyjne, aktualizowanie danych oraz z dowolnego innego powodu, zwłaszcza o charakterze technicznym. L’Oréal Professionnel w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za takie przerwy oraz za ich konsekwencje dla Użytkownika.

Linki hipertekstowe udostępnione w witrynie

Linki hipertekstowe wprowadzone w Witrynie mogą przekierowywać Użytkownika do Witryn Internetowych poszczególnych partnerów. Zastrzega się, że L’Oréal Professionnel nie sprawdził wszystkich Witryn, które mogą być połączone z jego Witryną, ani zawartych na nich treści, informacji, i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty i usługi dostępne w tych Witrynach ani za ich wykorzystanie przez Użytkownika. Odwiedzanie tych Witryn odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

Zmiana informacji

L’Oréal Professionnel zastrzega sobie możliwość zmiany warunków korzystania z Witryny w dowolnym momencie, zwłaszcza w celu dostosowania jej do nowych przepisów ustawodawczych lub wykonawczych lub w celu poprawy możliwości korzystania z Witryny przez Użytkownika. Każda zmiana warunków korzystania z Witryny zostanie ujęta w niniejszych warunkach.

LOreal all brands LP GTM